Ndertim i kompleksit banesore

Ne ndertimin e kompleksit banesore “Nesim Bakija”, per suvatimin, izolimin dhe fasaden e mureve ju besua produkteve te Lefix!

Lokacioni i projektit