Të gjitha rezultatet

Çimento e bardhë

Grund bazë për llaqe

Gurë dekorativ i bardhë

Gurë dekorativ i kuq

Gurë dekorativ i zi

Ngjitës Stiropori me fibër hiri

Miguna Profi Ngjyrë e brendshme

Miguna Profi

Mikrocement shtresa bazë

Mikrocement shtresa finale

Ngjitës Qeramike Special

Ngjitës Qeramike Standard

Ngjitës Stiropori me fibër i bardhë

Llaq i bardhë

Ngjitës stiropori – hiri

Ngjitës stiropori – i bardhë

Ngjitës qeramike – i bardhë

Fasadë dekorative minerale – Strukturë

Fasadë dekorative minerale – Full

Ngjites Qeramike – hiri

Beton Kontakt

Bazë për llaqe

LE – ECO Ngjyrë e brendshme

Fasadeks ngjyrë e jashtme Baza C

Fasadeks ngjyrë e jashtme Baza B

Fasadeks ngjyrë e jashtme Baza A