Ngjitës stiropori – hiri

LEFIX Ngjites per stiropor eshte ngjites me baze cimento, i perforcuar rezina akrilike. Ofron ngjitshmeri te larte ne fillim dhe me pas, elasticitet dhe rezistence ndaj lageshtise. Klasifikohet si llaq i kategorise GP CS IV W2 ne baze te standardit EN 998-1 dhe si ngjites i kategorise C2E ne baze te standardit EN 12004

Ngjitës stiropori – i bardhë

LEFIX Ngjites per stiropor eshte ngjites me baze cimento, i perforcuar rezina akrilike. Ofron ngjitshmeri te larte ne fillim dhe me pas, elasticitet dhe rezistence ndaj lageshtise. Klasifikohet si llaq i kategorise GP CS IV W2 ne baze te standardit EN 998-1 dhe si ngjites i kategorise C2E ne baze te standardit EN 12004

Ngjitës qeramike – i bardhë

LEFIX ngjites qeramike posedon force ngjitese te favorshme per çdo lloj siperfaqe, si dhe karakteristika te larta te padepertueshmerise te ujit dhe kohe punueshmerie te gjate. Rekomandohet aplikimi ne shtresa me trashesi deri ne 5 mm, fortesimi eshte i njetrajtshem, duke mos lejuar mbledhjen (tkurrjen) e shtreses. Klasifikimi sipas EN 12004, kategoria C2E.

Ngjites Qeramike – hiri

LEFIX ngjites qeramike posedon force ngjitese te favorshme per çdo lloj siperfaqe ,si dhe karakteristika te larta te padepertueshmerise te ujit dhe kohe punueshmerie te gjate. Rekomandohet aplikimi ne shtresa me trashesi deri ne 5 mm, fortesimi eshte i njetrajtshem, duke mos lejuar mbledhjene (tkurrjen) e shtreses. Klasifikimi sipas EN 12004, kategoria C2E.