Rrafshues

Mase rrafshuese (glet mase) me baze çimentoje te bardhe, per rrafshim te mureve te brendshem dhe tavanave, paraprakisht te suvatuara me llaq themelor (çimento, gips, gelqere) si dhe pllaka nga gipsi – kartoni.

Glet Final

Lefix Glet Final eshte mase rrafshuese pluhuri e prodhuar ne baze te lidhesave minerale, agregateve te gurit dhe aditivave tjere.